Korduma kippuvad küsimused (KKK)

Ostueeskiri

1.1.     See ostueeskiri koos eeskirjas nimetatud dokumentidega on ette nähtud teabe edastamiseks ettevõtte IT Abiline OÜ (Müüja) kohta ning selles e-poes kaupa (Kaup) soetavatele isikutele (Ostja) e-poes müüdava kauba müügitingimuste (Eeskiri) kohta.
1.2.     Seda eeskirja rakendatakse Kauba müümisel kõigi Müüja ja Ostja vahel sõlmitavate lepingute (Leping) puhul. Enne Kauba tellimist e-poest palume Eeskirja tähelepanelikult läbi lugeda ja veenduda, et olete sellest õigesti aru saanud. Palume pöörata tähelepanu sellele, et enne tellimuse lõpetamist on Ostja kohustatud kinnitama, et ta on nõus Eeskirjaga ning Privaatsuspoliitikaga, kui aga Ostja keeldub seda tegemast, siis ei ole tellimuse lõpetamine ja Kauba tellimine võimalik.
1.3.     Ostjal on soovitatav see Eeskiri kasutamiseks välja printida.
1.4.     Samuti teavitame, et seda Eeskirja võidakse muuta peatükis 6 sätestatud korras. Kauba tellimisel soovitame iga kord Eeskiri uuesti läbi lugeda, et Ostja oleks veendunud, et ta saab täielikult aru, millistel tingimustel ta konkreetsel juhul tellimuse teeb. Seda Eeskirja uuendati viimast korda 17. veebruar 2022. a.
1.5.    See Eeskiri ja kõik Müüja ja Ostja vahel sõlmitud Lepingud koostatakse riigikeeles.
2.1.     Seda Eeskirja rakendatakse Kauba soetamisel aadressil https://www.kaevandamine.ee/. Müüja on IT Abiline OÜ, Eesti Vabariigis nõuetekohaselt registreeritud ja tegutsev ettevõte, juriidilise isiku registrikood: 14353771, asukoha aadress Sitsi 4, Tallinn, 10314. Müüja ei ole käibemaksukohuslane.
2.2.     Müüja kontaktteave on esitatud jaotises „Kontaktid“.
3.1.     E-poes esitatud Kauba kujutised on illustreeriva iseloomuga. Vaatamata sellele, et Müüja on teinud kõik endast oleneva selleks, et Kauba värvid oleks kujutatud võimalikult täpselt, ei saa Müüja tagada, et Ostja seadme ekraan kajastab Kauba värvitoone täpselt. Ostja mõistab, et Kaubad võivad pisut erineda piltidel kujutatust.
3.2.     Kaupade pakendid võivad erineda neist, mis on esitatud e-poe fotodel.
3.3.     Kui ei ole selgesõnaliselt märgitud teisiti, on kõik Kaubad e-poes saadaval. Kui tellitud Kaup on otsa lõppenud, teavitatakse Ostjat viivitamatult e-posti teel või muul viisil (telefoni ja/või SMS-i teel) ning selle Kauba tellimus tühistatakse.
3.4.     Müüjal on õigus seada üksiktellimuse puhul konkreetsele tootele minimaalne ja/või maksimaalne tellimiskogus.
4.1.     Müüja töötleb Ostja isikuandmeid, juhindudes Privaatsuspoliitikast. Arvesse võttes seda, et Privaatsuspoliitikasse on märgitud Eeskirja olulised põhimõtted, soovitame Ostjal need tähelepanelikult läbi lugeda ja veenduda, et kõik Privaatsuspoliitika põhimõtted on talle arusaadavad ja vastuvõetavad.
5.1.     Selles e-poes saavad Kaupa soetada järgnevad Ostjad:
a)     füüsilised isikud, kes on vähemalt 16 (kuueteist) aasta vanused;
b)     juriidilised isikud.
5.2.     Kinnitades Eeskirjaga tutvumist, kinnitab isik, et tal on õigus sellest e-poest Kaupa soetada.
5.3.     Müüja sätestatud Kauba tellimise kord annab Ostjale võimaluse enne tellimuse lõplikku esitamist see üle kontrollida ja võimalikud vead parandada. On soovitatav, et Ostja loeks enda koostatud tellimust hoolikalt ja kontrolliks seda igal tellimuse edastamise etapil.
5.4.     Leping Ostja ja Müüja vahel loetakse sõlmituks sellest hetkest, kui Ostja on veebipoes kokku pannud oma Ostukorvi, märkinud ära Ostja ees- ja perekonnanime (ladina tähtedega) ja kohale toimetamise aadressi, täpse postiindeksi, on valinud makseviisi ja tutvunud selle Eeskirjaga ning vajutab nupule „Tellida“. Müüjal on õigus võtta ühendust Ostjaga tellimuses märgitud telefoninumbril sõlmitud lepingu küsimustes või lepingu täitmisel ilmnenud ebaselguste lahendamiseks.
5.5.     Kui Ostja on tellimuse esitanud, siis saadetakse talle e-kiri, millega kinnitatakse tellimuse saamist.
5.6.     Kui tellimus on kokku pandud, kinnitab Müüja tellimuse, saates Ostjale e-kirja, millega teavitab, et Kaubad on Ostjale välja saadetud või kätte saamiseks valmis pandud (sõltuvalt sellest, milline Kauba kättesaamise viis oli valitud).
5.7.     Kõik Ostja ja Müüja vahel sõlmitud Lepingud (tellimused) registreeritakse ja säilitatakse e-poe andmebaasis.
5.8.     Lepingu sõlmimisel annab Ostja oma nõusoleku, et ostu sooritamise ajal märgitud e-posti aadressile saadetakse talle tellimuse elektrooniline arve, millele on märgitud ostu andmed. Arve saadetakse e-postiga tööpäevadel 6 (kuue) tööpäeva jooksul sel hetkest, kui Ostja võtab kauba vastu või kui Müüja edastab Kaubad kullerile (kui Kaubad toimetatakse Ostjale kätte, kasutades kulleri teenuseid). Tuleb märkida, et arve kirjutatakse välja kullerile Kauba üleandmise või Kauba kättesaamise (sõltuvalt sellest, milline Kauba kohale toimetamise viis oli valitud ning milline Müüja tarnijatest sel konkreetsel juhul Kaupa tarnib) kuupäevaga.
5.9.     Sel juhul, kui Müüjal ei ole võimalik Kaupa müüa, näiteks seetõttu, et Kaupa laos ei ole, kuna Kaup ei ole enam müügil, või vea tõttu, mis on seotud e-poes sätestatud hinnaga, nagu see on sätestatud Eeskirja punktis 9.5, siis teavitab Müüja Ostjat sellest e-posti teel või muude sidevahenditega (telefoni ja/või SMS-i teel) ja tellimust ei täideta. Sel juhul, kui Ostja on juba Kauba eest tasunud, tagastab Müüja tasutud summa 14 (neljateistkümne) kalendripäeva jooksul.
6.1.     Müüja jätab enesele õiguse muuta seda Eeskirja, kaasa arvatud, kuid mitte piirdudes, seoses:
a)     maksetingimuste muutumisega;
b)     kohandatavate õigusaktide muutumisega.
6.2.     Kauba igakordsel tellimisel kehtib Müüja ja Ostja vahel sõlmitava Lepingu puhul tol hetkel kehtiv Eeskirja redaktsioon.
6.3.     Eeskirja muutmisel kooskõlas selle Eeskirja punktiga 6 teavitab Müüja Ostjat iga kord, kui Eeskirja on muudetud, ja muutmise kuupäev avaldatakse Eeskirja punktis 1.4.
7.1.     Ostjal on õigus ilma põhjust nimetamata tagastada Kaup ja sellest Lepingust taganeda punktis 7.3 sätestatud aja jooksul. See põhimõte tähendab, et kui Ostja on selle aja jooksul ümber mõelnud või otsustanud muudel põhjustel Kaubast loobuda, siis on tal õigus teatada Müüjale oma taotlusest, tagastada Kaup Müüjale ja saada tagasi Kauba eest tasutud raha.
7.2.     Nimetatud õigus ei kehti:
a)     lepingutele, mille alusel valmistati Kaup Ostjale eritellimusel, mis ei olnud valmistatud eelnevalt, ja mis valmistatakse, arvestades Ostja isiklikku valikut või juhtnööre, samuti Kauba puhul, mis on selgelt kohandatud Ostja isiklikeks vajadusteks;
b)     kiiresti rikneva Kauba või Kauba, mille säilivusaeg on lühike puhul;
c)     pakendatud Kauba puhul, mis on pärast kohaletoomist pakendist välja võetud ja mida ei saa tagastada tervishoiu või hügieeni põhjustel;
d)     pakendatud video- või audiosalvestuste või pakendatud tarkvara, mis on pärast kohaletoomist pakendist välja võetud, puhul;
7.3.     Ostja õigus taganeda Lepingust tekib Lepingu sõlmimise päevast, nagu seda on kirjeldatud Eeskirja osas 5. Ostjal on õigus 14 (neljateistkümne) päeva jooksul Kauba talle üleandmise päevast loobuda Lepingust, tagastada Kaup Müüjale ja saada tagasi selle Kauba eest makstud raha. Müüja nimetatud erandjuhtudel võib kvaliteetse Kauba tagastada ka pikema aja jooksul.
7.4.     Ostja, kes soovib tagastada Kauba ja tühistada Lepingu, peab edastama Müüjale vabas vormis taotluse, milles on kirjeldatud otsust taganeda Lepingust. Saanud Ostja taotluse, saadab Müüja viivitamata välja kinnituse taotluse saamise kohta.
7.5.    Kauba tagastamiseks tuleb võtta ühendust meie klienditoega info@kaevandamine.ee ning kaup saata Tööstuse Rimi pakiautomaati (DPD, Omniva või SmartPost).
7.6.     Ostja viivitamata ja igal juhul mitte hiljem kui 14 (neljateistkümne) päeva jooksul alates päevast, mil Müüjale on teatatud otsusest tagastada Kaup (lepingust taganeda), tagastab või annab Kauba üle Müüjale või Müüja volitatud isikule. Tähtaeg on täidetud, kui Ostja on Kauba edastanud enne, kui lõpeb 14 (neljateistkümne) päeva pikkune tähtaeg.
7.7.     Ostja võib Kauba tagastamise õigust kasutada ainult juhul, kui Kauba tagastamise tähtaega (nimetatud punktis 7.3) ei ole ületatud, ja siis, kui Kauba saab viia algsesse olekusse ja müüa maha täis- või soodushinnaga.
7.8.     Ostjale, kes tagastab kauba, tagastatakse Kauba eest makstud raha, sealhulgas saatmiskulud. Saanud kätte Kauba ja hinnanud selle kvaliteeti, tagastab Müüja Kauba eest makstud raha mitte hiljem kui 14 (neljateistkümne) päeva jooksul, võttes arvesse Eeskirja punkti 7.13 sätteid. Kui tagastatakse vaid osa kaupa, tagastatakse saatmiskulu vaid sel juhul, kui ülejäänutele sama tellimuse kaupadele, ostes vaid neid, oleks kehtinud väiksem saatmiskulu, kui see saatmiskulu, mis kehtis, ostes kaupa koos tagastatava kaubaga, ja vaid selles ulatuses, mis on võrdne nimetatud saatmiskulu vahega. Kui Kaup tagastatakse seoses kauba kvaliteedi puudustega, kehtivad selle Eeskirja punkti 7.11 sätted.
7.9.     Ostja vastutab Kauba väärtuse vähenemise eest (sealhulgas, kuid piirdumata, Eeskirja punktis 7.10 nimetatud juhtudel), kui see on tekkinud toimingute tõttu, mis ei olnud vajalikud Kauba laadi, omaduste ja toimimise kindlaks tegemiseks. Müüjal on õigus ühepoolselt vähendada Ostjale tagastatava summa suurust proportsionaalselt nimetatud kauba väärtuse vähenemisega.
7.10.    Tagastatav Kaup ei tohi olla rikutud, peab olema säilitanud kaubandusliku välimuse (etiketid kahjustamata, kaitsekiled eemaldamata jne), peab olema kasutamata. Kõik tagastatavad Kaubad peavad olema autentsete etikettidega, kaitsekotikeste ja samade lisadega, millega need müüdi. Kaup tuleb tagastada korralikus originaalpakendis (koos kasutusjuhendi ja garantiitalongiga, kui need olid koos Kaubaga kohale toodud) ja sama komplektsusega, nagu siis, kui selle ostis Ostja. Tagastada tuleb ka Kauba eest saadud kingitused.
7.11.    Kauba tagastamisel tuleb esitada arve (number) ja tellimuse number.
7.12.    Kui Kaup tagastatakse Ostjale seoses Kauba kvaliteedi puudustega, kohustub Müüja täielikult tagastama Ostjale mittekvaliteetse Kauba eest tasutud hinna ja hüvitama saatmis- ja tagastuskulud. Kui tagastatakse vaid osa Kaupa, tagastatakse saatmiskulu vaid sel juhul, kui ülejäänutele sama tellimuse Kaupadele, ostes vaid neid, oleks kehtinud väiksem saatmiskulu, kui see saatmiskulu, mis kehtis, ostes Kaupa koos tagastatava Kaubaga, ja vaid selles ulatuses, mis on võrdne nimetatud saatmiskulu vahega. Kui oli valitud muu kui Müüja pakutud kauba tagastamise viis ning seetõttu on tekkinud ebaproportsionaalsed või väga suured kulud, ei ole Müüja kohustatud katma sellise kauba tagastamiskulusid.
7.13.    Tavapraktika on see, et Müüja kannab tagastatavad summad Ostja nimetatud pangakontole ükskõik millisesse Eesti Vabariigis tegutsevasse panka.
7.14.    Müüjal on õigus mitte tagastada Ostja tasutud summasid enne, kui Kaup on Müüjale üle antud ja on Müüja poolt üle kontrollitud Eeskirja punkti 7.9 ja 7.10 alusel.
7.15.    Kui Kaup on Ostjale kohale toimetatud pärast Lepingu tühistamist:
a)     Ostja on kohustatud viivitamata tagastama kauba Müüjale;
b)     välja arvatud juhtudel, kui see on seotud mittekvaliteetse Kaubaga, nagu see on kirjas punktis 7.12, Ostja vastutab Kauba Müüjale tagastamise kulude hüvitamise eest;
c)     Ostjal on kohustus säilitada Kaupa nõuetekohaselt kuni selle Müüjale tagastamise hetkeni.
d)     Kauba eest tasutud hind ja saatmiskulud hüvitatakse Ostjale punkti 7.8 alusel.
7.16.     Ostjal on kõigil juhtudel õigused, mis tekivad mittekvaliteetse Kauba ostmisel ja on sätestatud Eesti Vabariigi õigusaktides. Tagastamisreeglid, mis on sätestatud 7. ja teistes Eeskirja osades, ei mõjuta nende õiguste kehtimist.
Kohale toimetamine koju
8.1.     Ostja valikul toimetab Kauba Ostja kulul kohale transpordiettevõte. Üksikutel Müüja poolt nimetatud juhtudel toimetatakse Kaubad kohale Müüja kulul.
8.2.     Ostja, kes on tellimuse esitamise ajal valinud toodete koju toimetamise teenuse, on kohustatud nimetama täpse Kauba kohale toimetamise koha. Kohale toimetamise täpne hind sõltub tellitud Kauba kaalust ja hinnast. 
8.3.     Kauba mahalaadimise ja kandeteenused tellitakse eraldi enne Kauba eest tasumist. Kaupade maha laadimise ja kandeteenuse eest tasub Ostja. Üksikutel Müüja poolt nimetatud juhtudel tasub Kaupade maha laadimise ja kandeteenuse eest Müüja.
8.4.     Ostja tellimus täidetakse planeeritavaks päevaks, mis on märgitud punktis 5.6 nimetatud sõnumis Kauba välja saatmise kohta, välja arvatud juhul, kui ilmnevad Müüja kontrollile mittealluvad sündmused (nagu neid on kirjeldatud käesoleva Eeskirja osas 16).
8.5.     Tavaliselt toimetatakse Kaubad Ostja nimetatud aadressile nimetatud tähtaja jooksul. Müüja ei garanteeri, et Kaup toimetatakse kohale kõigil juhtudel selles punktis nimetatud tähtaja jooksul, eriti kui tellitavaid Kaupu ei ole Müüja laos. Kaubad toimetatakse kohale kogu Eesti Vabariigi territooriumil.
8.6.     Kui tellitud on rohkem kui üks Kaubaühik, siis võidakse need kohale toimetada erineval ajal, sest neid transporditakse erinevatest ladudest. Selle eest transpordi lisatasu ei võeta.
8.7.     Kauba omandiõigus läheb Ostjale üle hetkel, kui kuller annab Kauba Ostjale üle. Kauba juhusliku hävimise või rikkumise risk läheb Ostjale üle siis, kui tema või tema nimetatud isik, välja arvatud kuller, võtab kauba vastu. Kui Kauba vedaja on Ostja ise valinud, Müüja aga sellist tarneviisi välja ei pakkunud, läheb selles osas nimetatud risk üle Ostjale siis, kui Kaup antakse üle vedajale.
8.8.     Saadetise kohale toimetamise ajal on Ostja või olenevalt olukorrast Ostja esindaja kohustatud koos transpordiettevõtte esindajaga kontrollima saadetise pakendi seisundit, juhindudes kulleriteenuseid osutava organisatsiooni eeskirjast, mis on ära toodud jaotises „Garantii ja tagastamine“. 
8.9.     Kui on tuvastatud, et pakend on kahjustatud, siis on Ostjal või olenevalt olukorrast Ostja esindajal õigus saadetist mitte vastu võtta. Sel juhul täidab kulleriteenuseid osutava organisatsiooni esindaja koos Ostjaga või olenevalt olukorrast Ostja esindajaga spetsiaalse saadetiste kontrollimise akti, mille esitab kulleriteenuseid pakkuva asutuse esindaja ja milles kirjeldatakse leitud kahjustusi.
8.10.     Kui Ostja või olenevalt olukorrast Ostja esindaja on saadetise vastu võtnud ja andnud allkirja kulleriteenuseid osutava ettevõtte esindaja käsiskännerisse või tarne paberkandjal kinnituslehele ilma märkusteta, siis loetakse, et Kaup on kohale toodud kahjustamata pakendis ja käsiskänneris või tarne paberkandjal kinnituslehel nimetatud lisateenused on nõuetekohaselt osutatud, kui ei ole tõestatud vastupidist.
8.11.     Kui Kaubad on Ostja nimetatud aadressile kohale toodud ja seal üle antud, siis loetakse, et Kaup on Ostjale üle antud, vaatamata sellele, kas Kauba võttis faktiliselt vastu Ostja või Ostja nimetatud aadressil ükskõik milline teine isik. Kui planeeritaval Kauba kohale toimetamise päeval Kaupa ei ole kohale toodud, siis teavitab Ostja sellest Müüjat viivitamatult, kuid hiljemalt planeeritavale tarnepäevale järgneval päeval.
8.12.     Kui Kaupa ei võta vastu Ostja ise, siis on Ostja kohustatud kohale toimetamise tellimuse täitmisel nimetama Kauba vastu võtma volitatud isiku andmed.
8.13.     Kauba vastuvõtmisel tuleb esitada kehtiv isikusamasust kinnitav dokument, et oleks võimalik Ostjat nõuetekohaselt tuvastada. Juhul, kui Ostja Kaupa ise vastu võtta ei saa, aga Kaup on kohale toimetatud Ostja nimetatud aadressil, siis ei ole Ostjal õigust esitada Müüjale pretensioone seoses Kauba valele isikule üleandmisega.
8.14.     Ostja on kohustatud Kauba kätte saamisest 14 (neljateistkümne) päeva jooksul kontrollima Kauba pakendeid, kogust, kvaliteeti, sortimenti ja komplektsust. Kui Ostja ei ole nimetatud tähtaja jooksul seda kohustust täitnud ega ole Müüjale pretensioone esitanud, siis loetakse, et Kauba pakendid on nõuetekohased, kogus, kvaliteet, sortiment ja komplektsus vastavad Lepingu tingimustele. 
9.1.     Kauba hinnad on sellised, nagu on näidatud e-poes. Müüja teeb kõik endast oleneva tagamaks, et Kauba hinnad oleks sel hetkel, kui Ostja esitab tellimuse, õiged. Kui Müüja märkab, et Kauba hindades on ebatäpsusi, siis kohandatakse neile Reeglite punkti 9.5.
9.2.     Kauba hinnad võivad muutuda, kuid muudatused ei avalda mõju juba sõlmitud Lepingutele.
9.3.     Kauba hinnad avaldatakse koos taolise suurusega käibemaksuga (seal, kus käibemaksu rakendatakse ning kui ollakse KM kohuslane), nagu tol konkreetsel ajal kehtib Eesti Vabariigis. Juhul, kui KM suurus muutub ajavahemikul tellimuse esitamisest kohale toimetamise päevani, siis KM muutumist arvestades võib hind muutuda, välja arvatud juhtudel, kui Ostja on Kauba eest täielikult tasunud enne KM suuruse muutumist. Müüja teavitab hinna taolisest muutumisest Ostjat kirjalikult ja annab Ostjale võimaluse soetada Kaubad korrigeeritud hinna eest, arvestades KM muutunud suurust, või tühistada tellimus. Tellimust ei täideta seni, kuni ei ole saadud Ostja vastust. Juhul, kui Ostjaga ei õnnestu kontakti saada tema nimetatud kontaktidel, siis loetakse, et tellimus on tühistatud ja Ostjat teavitatakse sellest kirjalikult.
9.4.     Kauba hinnad ei hõlma tellimuse ettevalmistamise ja kohaletoimetamise kulusid. E-poes märgitud kohale toimetamise kulude suurus võib muutuda.
9.5.     Arvestades seda, et Müüja pakub e-poes laia kaubavalikut, on Müüja kõigile mõistlikele püüdlustele vaatamata võimalus, et mõnede Kaupade juures võivad olla valed hinnad. Juhul, kui Müüja teeb kindlaks, et Kauba avaldatud hind ei ole õige, teavitab Müüja sellest kirjalikult Ostjat e-posti teel või muul viisil (telefoni ja/või SMS-i teel) ja annab Ostjale võimaluse soetada Kaup õige hinna eest või tühistada tellimus. Tellimust ei täideta seni, kuni ei ole saadud Ostja vastust. Juhul, kui Ostjaga ei õnnestu kontakti saada tema nimetatud kontaktidel, siis loetakse, et tellimus on tühistatud ja Ostjat teavitatakse sellest kirjalikult. Tuleb märkida, et kui hind on ilmselgelt vale ja Ostja võis märgata, et hind on vale, siis ei ole Müüja kohustatud müüma Ostjale Kaupa ebaõige (madalama) hinna eest.
10.1.      Kauba eest võib Ostja tasuda:
a)     internetipangas;
b)     sularahas kaubale ise järele tulles;
c)     maksekaardiga (krediit- või deebetkaardiga);
10.2.     Juriidilistele isikute antakse samuti võimalus tasuda pangaülekandega Müüja pangakontole, mis on märgitud Ostjale saadetud arvel, märkides Ostjale antud tellimuse numbri maksekorralduse sisu lahtrisse.
10.2.1.     Juriidilistel isikutel, kes tasuvad Kauba eest pangaülekandega või internetipangas, on soovitatav maksekorralduse teabesse sisestada ettevõtte kood, et maksjat oleks võimalik kiiremini tuvastada. Sel juhul saab tellimuse süsteemis kinnitada ja alustada selle täitmist kiiremini.
10.3.     Kui Ostja on valinud punktis 10.1(a) sätestatud tasumisviisi, siis on Ostja kohustatud kinnitama maksekorralduse Ostja pangas hiljemalt 24 (kahekümne nelja) tunni jooksul pärast nupule „Tellimine“ vajutamist. Kui selle tähtaja jooksul ei ole maksekorraldust kinnitatud, siis on Müüjal õigus arvata, et Ostja on Lepingust loobunud, ja tellimus tühistada.
10.4.     Ostja valitud Kaubad reserveeritakse Müüja süsteemis ning Müüja asub tellimust täitma:
a)     kui Müüja saab Ostja pangast teatise, et valitud Kauba eest on tasutud – punktides 10.1(a) ja 10.1(c) sätestatud juhul;
b)     viivitamatult pärast tellimuse esitamist, nagu see on sätestatud peatükis 5 – punktis 10.1(b) sätestatud juhul.
10.5.     Kui Kauba eest tasutakse punktis 10.1(b) sätestatud viisil ja kui Kaup toimetatakse koju, siis rakendatakse kulleritasu, mis märgitakse Ostukorvi sel juhul, kui valitakse võimalus tasuda punktis 10.1(b) sätestatud viisil.
10.6.     E-pood Tax Free teenuseid ei paku.
11.1.     Ostja kohustub ostuvormil esitama vaid õiged ja põhjalikud andmed. Kui muutuvad ostuvormil esitatud andmed, on Ostja kohustatud viivitamata need uuendama.
11.2.     Ostja kohustub ausalt ja õigesti kasutama e-poodi, mitte kahjustama selle tööd või stabiilset toimimist. Kui Ostja ei järgi seda kohustust, on Müüjal õigus etteteatamata piirata või peatada (lõpetada) Ostja võimalus kasuta e-poodi ja ta ei vastuta mingite sellega seotud Ostja kahjude eest.
11.3.     Ostja on kohustatud tasuma tellitud Kaupade eest ja need vastu võtma vastavalt käesolevas Eeskirjas kehtestatud korrale.
11.4.     Olenemata kohustustest, mis on sätestatud Eeskirja punktides, kohustub Ostja, enne kui hakkab Kaupa kasutama (sh seda kokku panema, monteerima jne), vaatama selle üle ja veenduma, et saadud kaup on see, mille Ostja tellis.
11.5.     Ostja on kohustatud järgima muid käesolevas Eeskirjas ja Eesti Vabariigi õigusaktides sätestatud nõudeid.
12.1.     Mõningatele Müüja müüdavatele Kaupadele kehtib tootja garantii. Teave selle ja sellega seotud tingimuste kohta on esitatud Kaubale lisatud tootjagarantiis.
12.2.     Tootjagarantii lisandub Ostja õigusele, mis on seotud mittekvaliteetsete Kaupadega.
13.1.     Müüja kohustub:
a)     tegema pingutusi, et luua Ostjale tingimused e-poes pakutavate teenuste korrektseks kasutamiseks; 
b)     austama Ostja privaatsust, Ostja isikuandmeid käitlema vaid Eeskirjas, Privaatsuspoliitikas ja Eesti Vabariigi õigusaktides sätestatud korras.
13.2.     Müüja kohustub järgima kõiki selles Eeskirjas sätestatud nõudeid.
14.1.     Müüja annab erinevatele sama liiki Kaupadele teatud aja kehtiva kvaliteedigarantii, mille kestus ja muud tingimused on kirjas selliste Kaupade tootekirjeldustes.
14.2.     Kauba puudujäägid kõrvaldatakse, ebakvaliteetsed Kaubad vahetatakse ja tagastatakse, juhindudes Eeskirjas sätestatud korrast ja arvesse võttes Eesti Vabariigi õigusaktide nõudeid, kahe aasta jooksul Kauba üleandmise päevast, kui Kauba puudujäägid tekkisid enne Kauba üleandmist või seoses enne Kauba üleandmist tekkinud põhjustel, mille eest vastutab Müüja.
14.3.     Kui kohale toodud Kaup ei vasta kvaliteedinõuetele, siis võib Ostja kirjutada meile info@kaevandamine.ee, esitades koos Kaubaga kauba ostu kinnitava arve (numbri) või, kui arvet ei väljastatud, siis muu Müüjalt Kauba ostu kinnitava dokumendi.
14.4.     Ostja, kes soovib esitada kaebuse mittekvaliteetse või mittetäielikult komplekteeritud Kauba kohta, võib seda teha kas 1a.ee klienditeeninduses või e-kirjaga aadressil info@kaevandamine.ee.
14.5.     Kaebuse esitamisel peab Ostja esitama Kauba ostmist kinnitava arve (numbri) ja järgmise teabe:
a)     Kauba tellimuse numbri;
b)     nimetama Kauba defekti, rikke tunnused või puuduoleva osa;
c)     esitama teised tõendid, näiteks Kauba foto, mittekvaliteetse koha foto (kui see on mehaaniline vigastus ja seda on võimalik pildistada), Kauba tootepakendi foto, foto Kauba seerianumbrist (kui see on olemas), muu info.
14.6.     Kaebuse esitamisel on Ostja kohustatud nimetama, milline oleks tema soov pretensiooni lahendamiseks:
a)     et Müüja kõrvaldaks tasuta mõistliku aja jooksul Kauba puudujäägid, kui puudujääke on võimalik kõrvaldada;
b)     et Müüja vähendaks vastavalt ostuhinda;
c)     et Kaup vahetataks analoogse nõuetele vastava kvaliteediga kauba vastu, välja arvatud juhul, kui puudujäägid on väikesed või tekkisid Ostja süül;
d)     et Müüja tagastaks Kauba maksumuse ja tühistaks Lepingu, kui nõuetele mittevastava kvaliteediga Kauba müümine on lepingu oluline rikkumine.
14.7.     Pretensioon lahendatakse ja vastus esitatakse 14 (neljateistkümne) päeva jooksul.
14.8.     Kauba kvaliteedi, garantiihoolduse küsimustes võib Ostja helistada ka telefonil +372 59 123 455 või esitada oma küsimused e-posti aadressil info@kaevandamine.ee.
15.1.     Ostja vastutab tegevuse eest, mida tehakse e-poe kasutamisel, sealhulgas, kuid piirdumata, ostuvormis esitatud andmete õigsuse eest. Ostja vastutab tagajärgede eest, mis tekkisid ostuvormil esitatud andmete vigade või ebatäpsuse korral.
15.2.     E-poes registreerunud Ostja vastutab oma sisselogimise andmete säilitamise ja (või) kolmandatele isikutele üleandmise eest. Kui e-poes osutatud teenuseid kasutavad kolmandad isikud, kes on sisse loginud e-poodi, kasutades selleks Ostja sisselogimise andmeid, peab Müüja sellist isikut Ostjaks ja Ostja vastutab sellise kolmanda isiku kõigi toimingute eest, mis on tehtud e-poes.
15.3.     Müüja, kui see ei ole vastuolus kehtivate õigusaktidega, vabastatakse igasugusest vastutusest neil juhtudel, kui kahjud tekivad sellest, et Ostja, võtmata arvesse Müüja soovitusi ja oma kohustusi, ei tutvunud käesoleva Eeskirjaga, Privaatsuspoliitikaga ja teiste selles Eeskirjas sätestatud dokumentidega, kuigi selline võimalus tal oli.
15.4.     Ostja on kohustatud hoidma oma e-poe andmeid turvaliselt ja mitte avaldama neid, tagama, et andmed oleksid teada vaid temale endale ja andmeid kasutaks vaid ta ise, mitte andma üle või muul moel mitte võimaldama teistel isikutel selliste andmetega tutvuda või neid kasutada. Kui tekib kahtlus, et sisselogimise andmed võisid sattuda teise isiku kätte, viivitamata teavitama sellest Müüjat, lisaks viivitamata teavitama Müüjat e-poodi sisselogimise andmete rikkumisest või avalikustamisest. Kõik toimingud, mis on teostatud Ostja tuvastamise koodiga, loetakse ostja poolt teostatuks ja Ostja vastutab täielikult selliste toimingute tagajärgede eest.
15.5.     E-poega sõlmitud Lepingu rikkumise eest vastutavad pooled Eesti Vabariigi õigusaktides sätestatud korras.
15.6.     Sel juhul, kui Müüja rikub selle Eeskirja sätteid, vastutab ta Ostjale tekitatud kahju eest, mis tekib selles Eeskirjas sätestatud rikkumise tagajärjena. Kahju loetakse eeldatavaks, kui see on Müüjapoolse rikkumise ilmselge tagajärg või kui Müüja ja Ostja on sellist kahju või kaotust Lepingu sõlmimise ajal mõistnud.
15.7.     Müüja tarnib kaupu vaid koduseks ja isiklikuks kasutamiseks. Müüja kohustub mitte kasutama Kaupu kommerts-, äri- või edasimüügi eesmärgil ja Müüja ei vastuta Ostja sellega seotud saamata kasumi eest, ärikahjude, äritegevuse häirete või kahjude eest, kui selle on põhjustanud kaotatud ärivõimalused.
15.8.     Müüja ei vastuta teiste ettevõtete veebilehtedel esitatud teabe eest, isegi kui Ostja satub nendele veebilehtedele Müüja e-poes olevate viidete kaudu.
16.1.     Müüja ei vastuta Lepingu või mingite muude kohustuste Lepingu alusel täitmata jätmise eest või hilinenud täitmise eest, kui selline mittetäitmine või hilinemine tekkis Müüjast mittesõltuvatel asjaoludel, nagu neid on kirjeldatud Eeskirja punktis 16.2.
16.2.     Müüjast mittesõltumatu sündmus tähendab sellist sündmust või toimingut, mida Müüja ei saa põhjendatult kontrollida.
16.3.     Sel juhul, kui toimub Müüjast sõltumatu sündmus, mis mõjutab Müüja kohustuste nõuetekohast täitmist Lepingu alusel:
a)     Müüja teavitab viivitamatult Ostjat;
b)     Müüja Lepingust tekkinud kohustuste täitmine peatatakse ja kohustuste täitmise tähtaega pikendatakse seniks, kuni lõpevad Müüjast sõltumatud sündmused. Kui Müüja poolt mittekontrollitavad sündmused mõjutavad Kaupade tarnet Ostjale, kooskõlastab Müüja uue tarnekuupäeva pärast seda, kui lõpevad Müüja poolt mittekontrollitavad sündmused.
17.1.     Eeskirjas kasutatav mõiste „kirjalik“ hõlmab ka e-kirju.
17.2.     Ostja, kes soovib võtta ühendust Müüjaga kirjalikult või sel juhul, kui Eeskirjas on sätestatud Ostja kohustus võtta Müüjaga ühendust kirjalikult, edastab Müüja e-kirja aadressil info@kaevandmine.ee või tavakirja aadressil IT Abiline OÜ, Sitsi 4, Tallinn, 10314. Müüja teavitab Ostjat teate saamisest kirjalikult (enamasti e-kirjaga). Lepingust taganemise korral kehtib Müüja poole pöördumise kord, mis on sätestatud Eeskirja osas 7.
17.3.     Müüja saadab kõik teated Ostjale Ostja ostuvormil märgitud e-posti aadressil.
18.1.     Kõigile Lepingutele, mis sõlmitakse Müüja ja Ostja vahel, kehtib see Eeskiri koos dokumentidega, mis on selgelt nimetatud. Igasugused kõrvalekaldumised sellest Eeskirjast kehtivad vaid sel juhul, kui need on vormistatud kirjaliku dokumendina.
18.2.     Ostja, kes juhindub Eesti Vabariigi õigusaktidest, omab teatud õigusi, mis on seotud mittekvaliteetse Kaubaga. Ühtegi selle Eeskirja sätet ei tohiks tõlgendada selliste õiguste kasutamist piiravatena.
18.3.     Müüjal on õigus võõrandada oma õigused ja kohustused Lepingu alusel kolmandale isikule või isikutele, kuid selline õiguste ja kohustuste võõrandamine ei mõjuta Ostja õigusi ja Müüja kohustusi selle Eeskirja alusel. Sellise võõrandamise korral teavitab Müüja Ostjat, esitades teabe üleandmise kohta e-kaupluses.
18.4.     Ostjal ei ole õigus võõrandada või üle anda kõiki või osa oma õigustest ja kohustustest, mis tekivad sellest Eeskirjast, kolmandale isikule või isikutele Müüja kirjaliku nõusolekuta.
18.5.     Kui mõni selle Eeskirja säte on kohtu poolt kuulutatud ebaseaduslikuks, kehtetuks või mitte rakendatavaks, siis jäävad teised Eeskirja sätted kehtivaks ja toimivaks täies mahus. Kuid kui mõni selle Eeskirja säte on tunnistatud ebaseaduslikuks, kehtetuks või rakendatavaks ainult osaliselt või teatud kindlas mahus, siis jääb see kehtima selles mahus, milles seda ei tunnistatud ebaseaduslikuks, kehtetuks või mitte rakendatavaks.
18.6.     Kui selles Eeskirjas ei ole sätestatud teisiti, siis ei tähenda Müüja ükskõik milline hilinemine oma kohustuste täitmisega või oma selle Lepinguga seotud õiguste kasutamisega Ostja kohustuse täitmisest vabastamist või sellest õigusest keeldumist ning ükskõik millise kohustuse eraldine või osaline täitmine või ükskõik millise õiguse eraldine või osaline kasutamine ei tähenda, et seda kohustust ei tule täita või seda õigust ei saa kasutada edaspidi.
18.7.     Sellele Eeskirjale ja suhetele osapoolte vahel selle Eeskirja alusel (sealhulgas Lepingu sõlmimise, kehtimise, mittekehtimise, ellu viimise ja tühistamise küsimused) kehtivad Eesti Vabariigi seadused ja neid tõlgendatakse Eesti Vabariigi seaduste alusel.
18.8.     Iga vaidlus, arusaamatus või nõue, mis tekib sellest Eeskirjast või on seotud selle Eeskirjaga, selle rikkumisega, lõpetamise või mittekehtimisega, lahendatakse lõplikult Eesti Vabariigi õigusaktides sätestatud korras.
18.9.     Avaldused või kaebused Müüja e-poest soetatud Kauba kohta võib Ostja esitada tarbijate vaidluste lahendamise elektroonilisel platvormil – http://ec.europa.eu/odr/.
18.10.     Tarbijakaitsega seotud vaidlused lahendab kohtuväliselt Riiklik tarbijakaitseamet, Pronksi 12, 10117 Tallinn, www.komisjon.ee.

Garantii ja tagastamine

 1. kaevandamine.ee veebipoe („Müüja“) ostjal („Ostja“) on õigus ilma põhjust nimetamata 14 (neljateistkümne) päeva jooksul keelduda kaubast, kui seda ei ole kasutatud, rikutud või selle väljanägemine ei ole oluliselt muutunud. See tähendab, et kauba või selle pakendi väljanägemisele on tehtud ainult sellised muudatused, mis olid vajalikud saadud kaubaga tutvumiseks. Ostja peab kasutama seda õigust vastutustundlikult ja tagastama kauba korralikus originaalpakendis, samuti tagastama kõik kauba komplekti kuuluvad osad. Kauba tagastamise kulud katab Ostja. 
 2. Müüja nimetatud erandjuhtudel võib kvaliteetse Kauba tagastada ka pikema aja jooksul.
 3. Kauba tagastamisel vastutab Ostja kauba väärtuse vähenemise eest, kui see on tekkinud toimingute tõttu, mis ei olnud vajalikud kauba laadi, omaduste ja toimimise kindlaks tegemiseks.
 4. Kauba tagastamiseks tuleb kaup saata Tööstuse Rimi pakiautomaati (DPD, Omniva või SmartPost). Toote tagastusankeet (WORD formaadisPDF formaadis).
 5. Saanud tagastatud kauba kätte ja hinnanud selle kvaliteeti, tagastab Müüja 14 (neljateistkümne) päeva jooksul kauba tagastamisest Ostjale kauba ja kohale toimetamise eest tasutud raha. Kui tagastatakse vaid osa kaupa, tagastatakse saatmiskulu vaid sel juhul, kui ülejäänutele sama tellimuse kaupadele, ostes vaid neid, oleks kehtinud väiksem saatmiskulu, kui see saatmiskulu, mis kehtis, ostes kaupa koos tagastatava kaubaga, ja vaid selles ulatuses, mis on võrdne nimetatud saatmiskulu vahega. Kui oli valitud teine kui Müüja pakutud kauba tagastamise viis ning seetõttu on tekkinud ebaproportsionaalsed või väga suured kulud, ei ole Müüja kohustatud katma sellise kauba tagastamiskulusid.
 6. Kaup tuleb tagastada originaalpakendis (koos kasutusjuhendi ja garantiipaberitega, kui need olid koos kaubaga kohale toodud). Kauba tagastamisel tuleb esitada arve ja tellimuse number. 
 7. Tagastatava kauba komplektsuse eest vastutab Ostja. Kui kaup ei ole komplektne, siis Müüja tagastatavat kaupa vastu ei võta.
 8. Ostja õigus tagastada e-poest ostetud kvaliteetset kaupa ei kehti järgmistel juhtudel:     
8.1. Lepingutele, mille alusel valmistati kaup Ostja eritellimusel, mitte polnud valmistatud eelnevalt, ja mis valmistatakse, arvestades Ostja isiklikku valikut või juhtnööre, samuti kaubale, mis on kohandatud selgelt Ostja isiklike vajaduste järgi;
8.2. Lepingutele, millega osteti kiiresti riknevat kaupa või kaupa, mille säilivusaeg on lühike;
8.3. Lepingutele, millega osteti pakendatud kaupa, mis on pärast kohaletoomist pakendist välja võetud ja mida ei saa tagastada tervishoiu või hügieeni põhjustel;
8.4. Lepingutele, millega osteti pakendatud video- või audiosalvestisi või pakendatud tarkvara, mis on pärast kohaletoimetamist pakendist välja võetud;
 
 1. Juriidilistel isikutel (ettevõtetel) ei ole õigust keelduda internetilepingust 14 (neljateistkümne) päeva jooksul.
 1. Kaupade fotod on ette nähtud vaid illustreerimise eesmärkide täitmiseks, originaaltooted võivad fotodel kujutatutest erineda. Nimetatud fotosid ei saa kasutada pretensiooni põhjendusena. Kaup loetakse kvaliteetseks, kui see vastab internetikaupluses esitatud näidisele, mudelile või kirjeldusele.
 2. Kui kohale toimetatud kaup ei vasta kvaliteedinõuetele, peab Ostja võtma ühendust kaevandamine.ee müügiosakonnaga vajutades siia. Pretensiooni esitamise ankeet (WORD formaadisPDF formaadis).
 3. Võimalik mittekvaliteetne Kaup esitatakse esmajärjekorras Müüja garantii ja tagastuste osakonnale ja alles siis, kui on tuvastatud, et kaup ei ole kvaliteetne, täidetakse Ostja taotlus seoses mittekvaliteetse Kaubaga. 
 4. Hoolduse/remondi aeg kestab 7 kuni 30 (seitse kuni kolmkümmend) kalendripäeva. Erandjuhtudel, kui Kaup saadetakse garantii/remondikeskusesse, mis asub mõnes teises riigis, võib kauba hoolduse/remondi protsess kesta 14 kuni 70 (neliteist kuni seitsekümmend) kalendripäeva olenevalt kauba olemusest. Rõhutame, et kõigil juhtudel teostame hooldus/remonditööd võimalikult lühikese ajaga. 
 5. Seadmed, mis antakse hooldus/remonditeenindusele, ei tohi sisaldada Ostja isikuandmeid, SIM kaarte. Müüja ei vastuta ega kata kulusid, mis on seotud teabega, mis on hooldus/remonditeenindusele üle antud seadmetes, samuti sellise teabe taastamise eest. 
 6. Kauba tootja garantiikohustused kehtivad ainult sel juhul, kui ei ole rikutud kauba kasutustingimusi. Enne kauba kasutamist peab Ostja tähelepanelikult läbi lugema kauba kasutusjuhendi. 
 7. Kaupu, mis on antud hooldus/remonditeenindusesse, kuid millele ei ole järele tuldud garantiiteenindusse ja (või) Müüja juurde, säilitatakse 3 (kolm) kuud. Seda tähtaega hakatakse lugema esimese teate edastamisest Ostjale tema nimetatud kontaktandmetel (telefoni teel, e-postiga jne) selle kohta, et Ostja võib hooldus/remonditeenindusesse oma kaubale järele tulla. Kui nimetatud tähtaja jooksul Ostja kaubale järele ei lähe, on müüjal õigus kaupa mitte säilitada; Kaup tuleb utiliseerida. Sellisel juhul ei vastuta Müüja tema kätte jäetud kaubas oleva Ostja teabe eest ja muu sellise hävitamise tõttu Ostjale tekkinud kahju eest.
 8. Kui Ostja on soetanud mittekvaliteetse kauba või teenuse, siis ei piira Müüja antud kvaliteedigarantii ostja (tarbija) õigusaktidega sätestatud õigusi. Vaidlused kauba kvaliteedi, tagastamise ja muude ostu-müügi tingimuste kohta lahendatakse ostu-müügi reeglites sätestatud korras ja tuginedes siseriiklikele õigusaktidele. 
 9. Kõigile Teie küsimustele vastame meeleldi e-posti aadressil info@kaevandamine.ee ja telefonil +372 59 123 455.
 10. Ostja ja Müüja vahelised vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui Müüja on keeldunud ostja kaebuse rahuldamisest või Ostja ei ole nõus Müüja pakutud lahendusega ja leiab, et on rikutud tema õigusi või kahjustatud tema huve, võib ostja esitada kaebuse tarbijavaidluste komisjonile (aadressil Endla 10a, 10122 Tallinn või e-posti aadressil avaldus@komisjon.ee). Täpsemat infot vaidluste lahendamise kohta leiate: komisjon.ee.  
 11. Lisaks eeltoodule on Ostjal õigus e-poest ostetud kauba või teenusega seoses tekkinud vaidluse lahendamiseks kasutada internetipõhisese vaidluste lahendamise platvormi (ODR) http://ec.europa.eu/odr
 1. Ostja, kes soovib esitada kaebuse praak- või mittetäielikult komplekteeritud kauba kohta, võib seda teha e-kirjaga aadressil info@kaevandamine.ee.
 2. Kaebuse esitamisel peab ostja esitama järgmise teabe:
  22.1. Kauba tellimuse numbri;
  22.2. Esitama/nimetama kauba defekti, rikke tunnused või puuduoleva osa;.
  22.3. Esitama tõendid (näiteks foto kaubast, foto defekti kohast (kui see on mehaaniline vigastus ja seda on võimalik pildistada), kauba tootepakendi foto, foto seerianumbrist (kui müüdud kaubal on see olemas) jne.
 3. Kaebuse esitamisel on ostja kohustatud nimetama, milline oleks tema soov pretensiooni lahendamiseks:
  23.1. Praakkaup palutakse asendada kvaliteetse kaubaga; 
  23.2. Mittetäielikult komplekteeritud kaup palutakse täiendada komplektist puudu olevate osadega;
  23.3. Palutakse kaubale kohaldada allahindlust, st vähendada vastavalt Kauba hinda;
  23.4. Palutakse tagastada tasutud raha.
 4. Pretensioon lahendatakse ja vastus esitatakse 14 (neljateistkümne) päeva jooksul. Raha tagastamise korral tagastab Müüja Ostjale raha kauba ja saatmiskulude eest. Kui tagastatakse vaid osa kaubast, tagastatakse saatmiskulu vaid sel juhul, kui ülejäänutele sama tellimuse kaupadele, oleks ostes vaid neid kehtinud väiksem saatmiskulu, kui see saatmiskulu, mis kehtis, ostes kaupa koos tagastatava kaubaga ja vaid selles ulatuses, mis on võrdne nimetatud saatmiskulu vahega. 
 1. Koju kohale toimetatud saadetise kvaliteeti kontrollige kulleri juuresolekul. Kui märkasite, et pakend on vigastatud:
25.1. teavitage sellest kauba kohale toonud kullerit;
25.2. märkige saadetise saatedokumenti, et pakend on vigastatud, ja täitke koos kulleriga Pakendi vigastuste (kontrollimise) akt;
25.3. kontrollige pakendis olevaid kaupu ja kui need on vigastatud, siis fikseerige vigastused fotodel. Fotod on vajalikud kauba tagastamise protseduuri täitmiseks;
25.4. kui pakend ei ole vigastatud, siis ei ole vaja kulleri juuresolekul kaupa kontrollida. Kui võtate saadetise vastu ja allkirjastate dokumendid, siis loetakse, et saadetis on kohale toimetatud korrektsena.
 1. Tootja ega IT Abiline OÜ ei vastuta programmide, andmete ega salvestatud teisaldatava meediumi kahjustuste või kaotsimineku eest. Kõvaketta vahetuse korral taastatakse garantiikorras ainult kõvakettal algselt olnud tarkvara ning seda juhul, kui klient esitab arvutiga kaasas olnud originaalmeedia ja litsentsid.
 2. Kui seadme rike on tekkinud vedeliku või võõrkeha sattumisel seadmesse või mehhaanilise vigastuse tagajärjel, kaotab tootjagarantii kehtivuse.
 3. Klient kohustub seadme ära viima kolme kuu jooksul peale seda kui IT Abiline OÜ on klienti teavitanud töö valmimisest. Selle tähtaja ületamisel on IT Abiline OÜ-l õigus võõrandada seadmele tehtud töö, varuosade ja hoiukulude katteks või toode utiliseerida.

Privaatsuspoliitika

1.1.     Ettevõte IT Abiline OÜ (edaspidi – meie või kaevandamine.eekohustub hoidma ja austama Teie privaatsust. Ettevõte teeb kõik võimaliku, et meie teostatav isikuandmete töötlemine vastaks Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 27. aprillil 2016 määrusele (EL) 2016/679 füüsiliste isikute isikuandmete kaitse kohta nende töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (Isikuandmete kaitse üldmäärus).  
1.2.     Tarbija (edaspidi – Teie) isikuandmete vastutav töötleja on IT Abiline OÜ, juriidilise isiku registrikood: 14353771, aadress Sitsi 4, Tallinn, 10314, e-post: info@kaevandamine.ee
1.3.     Palume lugeda meie Privaatsuspoliitika tähelepanelikult läbi, et mõistaksite, mis eesmärgil kogutakse ja kasutatakse Teie isikuandmeid.
1.4.     Privaatsuspoliitika hõlmab alljärgnevaid teemasid:
1.4.1.     Teie isikuandmete kasutamise eesmärgid;
1.4.2.     isikuandmete kolmandatele isikutele edastamise juhtumid ja edastatavad andmed;
1.4.3.     Teie isikuandmete säilitamise periood;
1.4.4.     turundussõnumid;
1.4.5.     Teie õigused;
1.4.6.     küpsiste kasutamine;
1.4.7.     laste isikuandmete töötlemine;
1.4.8.     Privaatsuspoliitika muutused;
1.4.9.     meiega ühenduse võtmise viisid.
1.5.     Esimest korda meie veebilehte külastades palume Teil nõustuda küpsiste kasutamisega selle Privaatsuspoliitika tingimuste alusel.
Kuidas me neid andmeid kasutame?
Eesmärgid. Miks me neid kasutame?
2.1.     Teie eesnimi, perekonnanimi, maksja aadress, tarneaadress ja kontaktandmed
(Teie e-posti aadress, telefoninumber, Facebooki konto)
Võttes tellimuse esitamisel ühendust Teie nimetatud telefoninumbril, kui tellite kaupa ja sisestate oma andmed, kuid makse jääb tegemata.
 
Sellel eesmärgil kogutud andmeid ei säilitata kauem kui 1 (üks) aasta vastavasisulise sidepidamise lõpetamisest.
See on vajalik, et saaksime kasutada Teie nimetatud telefoninumbrit selleks, et võtta Teiega ühendust ja aidata Teil viia lõpule alustatud makseprotsess ja konsulteerida tekkinud küsimustes. Sel moel soovime tagada meie seaduslikke huvisid, et osutada kvaliteetseid, Teie ootustele vastavad teenuseid ning tagada Teile võimalus osta Teile vajaminevaid kaupu. Te võite igal ajal avaldada mittenõustumist Teie andmete sellise kasutamisega, pöördudes e-posti info@kaevandamine.ee teel või telefoni teel meie poole.
Teie ostetud kaupade saatmiseks maksja ja (või) kohaletoimetamise aadressile, valmistades ette tellimust kauba kättesaamiseks väljastuskohas ja väljastades arvet.
 
Sellel eesmärgil kogutud andmeid ei säilitata kauem kui 10 (kümme) aastat alates tehingu sooritamise kuupäevast.
See on vajalik Teiega sõlmitud lepingu täitmiseks. Meil ei ole võimalust edastada Teile või tekitada võimalus saada tellitud kaup kätte, kui Te ei lisa oma eesnime, perekonnanime, aadressi ja kontaktandmeid.
Edastades teavet meie uute toodete ja teenuste kohta e-posti teel, tekstisõnumitena, Facebooki ja Gmaili keskkondade kaudu või tavaposti teel, helistades Teie antud telefoninumbril.

Sellel eesmärgil kogutud andmeid ei säilitata kauem kui 2 (kaks) aastat Teie nõusoleku saamise päevast või seni, kuni võtate selle nõusoleku tagasi.
Selleks, et Teid kursis hoida kogu uue teabega.  Selle teabe edastame vaid Teie nõusolekul.
Te võite igal ajal tühistada oma nõusoleku Teie andmete selliseks kasutamiseks, pöördudes e-posti info@kaevandamine.ee
 teel või kasutades tühistusviidet, mis sisaldub Teile saadetud e-kirjas, või helistades meie töötajale.
Teile teenuse kohta tekstisõnumite, e-kirjade või teadete saatmiseks meie rakenduste kaudu, näiteks teave tellimuse oleku uuendamise kohta ja kvaliteediküsitlused.

Sellel eesmärgil kogutud andmeid ei säilitata kauem kui 1 (üks) aasta vastavasisulise kommunikatsiooni lõpetamisest.
See on vajalik Teiega sõlmitud lepingu täitmiseks (et teaksite, millal Teie tellitud kaup saabub). Pakume küsitlusi, et Te hindaksite teenuste kvaliteeti selleks, et tekiks õigustatud huvi parandada meie teenuste kvaliteeti. Te võite igal ajal tühistada selliste küsitluste saamise, pöördudes e-posti info@kaevandamine.ee teel või klõpsates loobumisviitele meie e-kirjas, või helistades meie töötajale.
Loosimiste läbiviimisel.
 
Sellel eesmärgil kogutud andmeid ei säilitata kauem kui 2 (kaks) aastat pärast loosimise lõppu ja loosimise võitjaks osutumisel mitte kauem kui 10 (kümme) aastat pärast auhinna kättesaamist.
See on vajalik Teiega sõlmitud lepingu täitmiseks; kui me ei saa Teie andmeid loosimises kasutada, ei ole Teil võimalik osaleda ja võita. Auhindade võitmisel töötleme isikuandmeid nii, et oleks täidetud meile õigusaktidega pandud nõuded.
Teie isiku tuvastamiseks, kui esitate tellimuse telefoni teel.
 
Sellel eesmärgil kogutud andmeid ei säilitata kauem kui 1 (üks) aasta vastavasisulise tellimuse esitamise päevast.
See on vajalik Teie telefoni teel esitatud tellimuse haldamiseks.
Pettuste ärahoidmiseks ja avastamiseks.

Sellel eesmärgil kogutud andmeid ei säilitata kauem kui 2 (kaks) aastat Teie viimasest kontole sisselogimisest või mitte kauem kui 10 (kümme) aastat tehingu sooritamisest (olenevalt sellest, kumb toimub hiljem).
See on vajalik, et hoida ära pettused ja tuvastada pettuse juhtumid, et kaitsta Teid ja kaevandamine.ee veebipoodi.
2.2.     Teie huvid, elukohajärgne linn, sugu ja sünnikuupäev
Teie tegeliku vanuse tuvastamiseks.

Sellel eesmärgil kogutud andmeid ei säilitata kauem kui 2 (kaks) aastat viimasest kontole sisselogimisest või Teie viimase ostu sooritamise kuupäevast (olenevalt sellest, kumb toimub hiljem).
See on vajalik selleks, et tagada, et meie veebilehel pakutavad teenused on kasutaksid vanemad kui 16-aastased isikud.

Sihtrühmade segmentimisstrateegia jaoks ja selleks, et pakkuda Teile personaliseeritud teenuseid.

Sellel eesmärgil kogutud andmeid ei säilitata kauem kui 2 (kaks) aastat Teie nõusoleku saamise päevast või seni, kuni võtate selle nõusoleku tagasi.
Selleks, et rahuldada paremini Teie huve. Teie nõusolekul saadetakse Teile vaid Teile kohaldatud otseturundus pakkumised. Te võite igal ajal tühistada oma nõusoleku Teie andmete selliseks kasutamiseks, pöördudes e-posti info@kaevandamine.ee teel või kasutades tühistusviidet, mis sisaldub Teile saadetud e-kirjas, või helistades meie töötajale.
Edastades Teile e-posti teel küsitlusi teenuste kvaliteedi hindamiseks.
 
Sellel eesmärgil kogutud andmeid ei säilitata kauem kui 2 (kaks) aastat Teie nõusoleku saamise päevast või seni, kuni võtate selle nõusoleku tagasi.
See on vajalik, et viia läbi küsitlusi teenuste kvaliteedi hindamiseks. See aitab meil parandada meie teenuste kvaliteeti. Te võite igal ajal tühistada selliste küsitluste saamise, pöördudes e-posti info@kaevandamine.ee teel või klõpsates loobumisviitele meie e-kirjas, või helistades meie töötajale.
2.3.     Teie makseandmed
Raha vastuvõtmiseks ja tagasimaksete tegemiseks.
 
Sellel eesmärgil kogutud andmeid ei säilitata kauem kui 10 (kümme) aastat alates operatsiooni sooritamise kuupäevast.
See on vajalik Teiega sõlmitud lepingu täitmiseks.
Pettuste ärahoidmiseks ja avastamiseks.

Sellel eesmärgil kogutud andmeid ei säilitata kauem kui 2 (kaks) aastat Teie viimasest kontole sisselogimisest või mitte kauem kui 10 (kümme) aastat tehingu sooritamisest (olenevalt sellest, kumb toimub hiljem).
See on vajalik, et hoida ära pettused ja tuvastada pettuse juhtumid, et kaitsta Teid ja kaevandamine.ee veebipoodi.
2.4.     Teie suhtlemise ajalugu meiega
(See, mida olete meile öelnud, näiteks telefoni teel (telefonivestlus või häälsõnum, kui helistate meie klienditeenindusse või kui Teile helistavad meie töötajad) või e-posti teel.)
Klienditeeninduse ja -toe pakkumiseks, et tagada ühtne ja hea kvaliteediga teenindus ning kaitsta meie huve.
 
Sellel eesmärgil kogutud andmeid ei säilitata kauem kui 2 (kaks) aasta vastavasisulise kommunikatsiooni lõpetamisest.
See on vajalik Teiega sõlmitud lepingu täitmiseks ning tõendusmaterjali omamiseks, kui tekivad teenuste kvaliteediga ja (või) Teie lepinguliste kohustuste täitmisega seotud vaidlused. Lisaks ka selleks, et tagada Teile kvaliteetse teenuse osutamine.
2.5.     Ostude ja käitumise ajalugu
(Teie ostetud ja ostukorvi lisatud tooted, vaadatud tooted ning Teie käitumine e-posti teel toimunud suhtluses, meie veebilehel ja rakendustes)
Teile toodete müümiseks.
 
Sellel eesmärgil kogutud andmeid ei säilitata kauem kui 2 (kaks) aastat viimasest kontole sisselogimisest või Teie viimase ostu sooritamise kuupäevast (olenevalt sellest, kumb toimub hiljem).
Andmeid Teie poolt vaadatud toodete kohta säilitatakse Teie kontol 30 (kolmkümmend) päeva.
See on vajalik Teiega sõlmitud lepingu täitmiseks (selleks kasutame ainult Teie ostude ajalugu).
Klienditeeninduse ja -toe pakkumiseks ning toodete tagastamise haldamiseks.

Sellel eesmärgil kogutud andmeid ei säilitata kauem kui 2 (kaks) aastat viimasest kontole sisselogimisest või Teie viimase ostu sooritamise kuupäevast (olenevalt sellest, kumb toimub hiljem).
See on vajalik Teiega sõlmitud lepingu täitmiseks (selleks kasutame ainult Teie ostude ajalugu).
Hüljatud ostukorviga seotud e-kirjade saatmiseks.
 
Sellel eesmärgil kogutud andmeid ei säilitata kauem kui 90 (üheksakümmend) päeva sellest päevast, kui Te viimast korda logisite sisse oma kontosse, või nii kaua, kuni loobute sellistest e-kirjadest.
Nii saame Teile meelde tuletada, et olete ostukorvi lisanud veel tellimata toote. Sel moel soovime tagada meie seaduslikud huvid osutada kvaliteetseid, Teie ootustele vastavaid teenuseid, tagada Teile võimalus osta Teile vajaminevaid kaupu. Iga e-kirja lõpus leiate loobumise ja sätete haldamise funktsioonid.
Te võite igal ajal loobuda Teie andmete sellisest kasutamisest, kirjutades e-posti info@kaevandamine.ee
 teel või kasutades tühistusviidet, mis sisaldub Teile saadetud e-kirjas, või helistades meie töötajale.
Esitades personaliseeritud otseturundus pakkumisi.
 
Sellel eesmärgil kogutud andmeid ei säilitata kauem kui 2 (kaks) aastat Teie nõusoleku saamise päevast või seni, kuni võtate selle nõusoleku tagasi.
See võimaldab meil vastata Teie vajadustele ja huvidele ning tagada meie poolt parima teeninduse. Uudiskirjade saamisest loobumise ja sätete haldamise võimalused leiate iga uudiskirja lõpust.
Lisaks võite igal ajal tühistada oma nõusoleku Teie andmete selliseks kasutamiseks, kirjutades e-posti info@kaevandamine.ee
 teel või kasutades tühistusviidet, mis sisaldub teile saadetud e-kirjas, või helistades meie töötajale.
 
Edastades Teile e-posti teel küsitlusi teenuste kvaliteedi hindamiseks.
 
Sellel eesmärgil kogutud andmeid ei säilitata kauem kui 2 (kaks) aastat viimasest Teie kontosse sisselogimisest või seni, kuni tühistate küsitlusankeetide saamise.
Teenuste kvaliteedi hindamiseks. See on meile vajalik, et saavutada seaduslik alus ettevõtte teenuste kvaliteedi parandamiseks. Te võite igal ajal tühistada selliste küsitluste saamise, pöördudes e-posti info@kaevandamine.ee teel või klõpsates loobumisviitele meie e-kirjas, või helistades meie töötajale.
2.6.     Teave Teie seadme kohta
(Andmed, mida jagate meiega meie veebilehte külastades või meie rakendusi kasutades, sealhulgas Teie IP-aadress ja seadme tüüp, kuvari eraldusvõime ning (kui nõustute seda meiega jagama) Teie asukoha andmed ning teave selle kohta, kuidas meie veebilehte ja rakendusi kasutate.)
Meie rakenduste ja veebilehe parendamiseks ning selleks, et saaksime seada Teile vaikevalikuid.
 
Sellel eesmärgil kogutud andmeid ei säilitata kauem kui 2 (kaks) aastat viimasest kontole sisselogimisest, või Teie viimase ostu sooritamise kuupäevast (olenevalt sellest, kumb toimub hiljem).
See võimaldab meil pakkuda Teile parimat võimalikku ostukogemust.
Meie veebilehe ja rakenduste kaitsmiseks.
 
Sellel eesmärgil kogutud andmeid ei säilitata kauem kui 2 (kaks) aastat Teie viimasest kontole sisselogimisest või mitte kauem kui 10 (kümme) aastat tehingu sooritamisest (olenevalt sellest, kumb toimub hiljem).
See on vajalik, et hoida ära pettused ja tuvastada pettuse juhtumid, et kaitsta Teid ja kaevandamine.ee veebipoodi.
2.7.     Google’i või Facebooki kontoga sisselogimise käigus kogutud andmed
Selleks, et anda võimalus mugavamini logida sisse meie veebilehele ja rakendustesse, kui logite sisse Google’i või Facebooki kaudu, saame nimetatud teenusepakkujatelt sisselogimiseks vajalikud andmed.
Sellel eesmärgil kogutud andmeid ei säilitata kauem kui 2 (kaks) aastat viimasest kontole sisselogimisest või Teie viimase ostu sooritamise kuupäevast (olenevalt sellest, kumb toimub hiljem).
Sel moel tagame meie e-poe kasutusmugavuse ning muudame meelepäraste kaupade ostmise mugavamaks.
2.8.         Teave, mida töödeldakse, kui kasutate meie rakendust
Et tagada võimalus sooritada ostud meie e-poes kiiremini ja mugavamalt, kiiremini leida kaevandamine.ee poes otsitut ja paremini neis orienteeruda.
 
Sellel eesmärgil töötleme Teie isikuandmeid, nagu on kirjeldatud ülalpool selles privaatsuspoliitikas, samuti töötleme rakenduse toimimise ja kasutamisega seotud teavet. Töötleme Teie asukohaandmeid, kui annate selliseks isikuandmete töötlemiseks vastava loa. Kui annate rakendusele loa saada Teie isikuandmeid, võite alati selle loa tühistada, kasutades oma seadme rakenduste seadeid või kustutades rakenduse.
 
Sellel eesmärgil kogutud andmeid ei säilitata kauem kui 2 (kaks) aastat viimasest kontole sisselogimisest või Teie viimase ostu sooritamise kuupäevast (olenevalt sellest, kumb toimub hiljem).
Sel moel tagame meie e-poe kasutusmugavuse või muudame meelepäraste kaupade ostmise kaevandamine.ee veebipoes mugavamaks.
 
2.9.         Kliendikaartide ja kliendiprogrammidega seotud teave
Kui soovite osaleda kliendiprogrammis.

Kliendikaartide, kliendiprogrammide ja muid andmeid ei säilitata sel eesmärgil kauem, kui on kliendikaardi kehtivusaja lõppemine või kuni Teie kliendiprogrammis osalemise lõpuni.
Me soovime, et saaksite kasutada kliendiprogrammi pakutavaid eeliseid. Osaledes kliendiprogrammis, saate osta kaupu soodsama hinnaga, samuti koguda punkte ja hiljem kasutada neid ostude sooritamisel, saate kasutada kliendiprogrammide pakutavaid eeliseid.
Isikuandmeid töötleme Teie nõusolekul, mille võite igal ajal tagasi kutsuda, pöördudes meie poole e-posti info@kaevandamine.ee teel.
 
2.10.             Me kasutame Teie isikuandmeid selles Privaatsuspoliitikas nimetatud eesmärkidel ja neil juhtudel, kui on vajalik täita või kaitsta õigustatud nõudeid. Seetõttu me töötleme Teie isikuandmeid, tuginedes seaduslikele alustele, et kaitsta ja tagada meie endi, Teie ja teiste isikute õigusi.
2.11.             Teie isikuandmeid võime töödelda ka siis, kui see on vajalik, et täita meie õigustatud kohustust või kaitsta Teie või mõne muu füüsilise isiku eluliselt tähtsaid huve.

 

3.1.     Me soovime võita Teie usalduse ja seda hoida, mistõttu jagame Teie isikuandmeid ainult juhul, kui see on vajalik.
3.2.     Võime Teie isikuandmeid jagada järgmistesse kategooriatesse kuuluvate andmesaajatega:
3.2.1.     Me võime edastada Teie isikuandmeid meie kindlustusandjatele ja kutselistele nõustajatele riskijuhtimiseks, kutsealase nõu saamiseks ning õigusnõuete esitamiseks, täitmiseks või kaitsmiseks;
3.2.2.     Meie veebilehe kaudu tehtud ostudega seotud rahalisi tehinguid võivad töödelda meie makseteenusepakkujad. Jagame Teie tehingute andmeid oma makseteenuse pakkujatega vaid määral, mil see on vajalik Teie maksete, tagasimaksete ja kaebuste haldamiseks;
3.2.3.     Me võime edastada Teie isikuandmeid teistele teenusepakkujatele konkreetsete teenuste osutamiseks. Nende hulka kuuluvad näiteks veebimajutusteenuse pakkujad, kullerteenuste pakkujad, serverite ja nende hooldusteenuste pakkujad, e-postiteenuste pakkujad, uudiskirjade saatmise, küsitluste täitmise, andmekaitseametniku teenuste pakkujad.
3.3.     Kasutame ainult selliseid teenuseosutajaid, kes on juurutanud/kohustuvad rakendama asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid, mis tagaksid andmetöötluse asjakohase turvalisuse taseme, mis vastab füüsiliste isikute, kelle andmeid töödeldakse andmetöötluslepingu alusel, õiguste või vabaduste rikkumise riskile ja selline andmetöötlus vastab Isikuandmete kaitse üldmääruse nõuetele.
3.4.     Lisaks nimetatud juhtudel võime Teie isikuandmeid edastada kolmandatele isikutele ka juhul, kui see on vajalik meie juriidiliste kohustuste täitmiseks või Teie või teiste isikute huvide kaitsmiseks. Teie nõusolekul ja otseturunduse eesmärgil võime isikuandmeid edastada oma partneritele, kes pakuvad meile turundusteenuseid.
3.5.     Selles osas nimetatud andmete saajad võivad asuda ka väljaspool Eesti Vabariiki, Euroopa Liitu või Euroopa Majanduspiirkonda. Teie isikuandmed edastame sellistele kolmandatele isikutele, kes järgivad Isikuandmete kaitse üldmääruses sätestatud nõudeid.

4.1.     Kõigil juhtudel ei säilitata Teie isikuandmeid kauem, kui on vajalik konkreetse eesmärgi saavutamiseks. Täpsemat teavet isikuandmete säilitamistähtaegade kohta leiate selle Privaatsuspoliitika jaos „Kuidas me kasutame Teie isikuandmeid“ [Privaatsuspoliitika (2)].

5.1.     Kui olete sellega nõustunud, edastame Teile e-posti teel, tekstisõnumitena või helistades Teie nimetatud telefoninumbril turundussõnumeid, et hoida Teid kursis meie uudistega ning aidata Teil tutvuda meie toodetega ning neid leida.
5.2.     Kliendiprogramm, mis on loodud selleks, et pakkuda rohkem privileege lojaalsetele klientidele, liikmetele võime nende nõusolekul osutada personaliseeritud otseturunduse pakkumisi, mis on koostatud, võttes arvesse tellimuste ja ostuinfot ja kliendiprogrammis osaleja esitatud isikuandmeid.
5.3.     Võite igal ajal loobuda otseturundus sõnumitest, mida edastab kaevandamine.ee.   
Kuidas seda teha:
5.3.1.     kirjutades e-posti info@kaevandamine.ee teel või kasutades tühistusviidet, mis sisaldub Teile saadetud e-kirjas, või helistades meie töötajale;
5.3.2.     võttes ühendust kasutades meie kontaktivormi.
5.4.     Kui olete loobunud otseturundus teadetest, uuendame me Teie isikuandmete töötlemise seaded, et otseturunduse teateid Teile ei edastataks.
5.5.     Pange tähele, et kuna veebipood www.kaevandamine.ee koosneb paljudest erinevatest omavahel ühendatud teenustest, võib kõigi meie süsteemide värskendamiseks kuluda paar päeva. Seetõttu võite otseturundus sõnumite saamisest loobumise palve töötlemise ajal saada veel mõnda aega uusi sõnumeid.
5.6.     Otseturundus sõnumite saamisest loobumisel saadetakse Teile endiselt tellitud teenustega seotud teavet (näiteks tellimuse oleku uuendamise kohta).
6.1.     Selles Privaatsuspoliitika osas anname Teile ülevaate Teie õigustest, mis tulenevad andmekaitseseadusest. Kuna mõned nendest õigustest on keeruka sisuga, kirjeldame selles Privaatsuspoliitikas ainult põhiaspekte. Oma õigustest täieliku ülevaate saamiseks soovitame Teil tutvuda asjakohaste õigusaktidega ja järelevalveasutuste suunistega.
6.2.     Isikuandmete kaitsega seoses on Teil järgmised õigused:
6.2.1.     saada teavet isikuandmete töötlemise kohta;
6.2.2.     tutvuda enda isikuandmetega, mida me säilitame;
6.2.3.     õigus nõuda Teie isikuandmete, mida me säilitame, parandamist (üldjuhul saate seda teha ka ise oma kontol);
6.2.4.     õigus paluda meil Teie kohta säilitatavad isikuandmed kustutada („õigus olla unustatud“);
6.2.5.     õigus piirata Teie isikuandmete töötlemist;
6.2.6.     õigus esitada vastuväiteid Teie andmete töötlemise kohta;
6.2.7.     mitte nõustuda, et Teie isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil;
6.2.8.     õigus andmete ülekandmisele;
6.2.9.     õigus võtta tagasi nõusolek töödelda Teie isikuandmeid;
6.2.10.     õigus esitada kaebus järelevalveinstitutsioonile.
6.3.     Kui soovite oma õigusi kasutada, kui Teil on küsimusi Teie isikuandmete töötlemise või õiguste rakendamise suhtes, võtke meiega ühendust e-posti aadressil info@kaevandamine.ee.
6.4.     Õigus saada teavet isikuandmete töötlemise kohta. Teavet Teie isikuandmete töötlemise kohta esitame andmete kogumise ajal. Selle võite alati leida ka sellest Privaatsuspoliitikast või pöördudes e-posti aadressil info@kaevandamine.ee.
6.5.     Õigus tutvuda enda isikuandmetega, mida me töötleme. Teil on õigus saada meie kinnitus, kas me töötleme Teie isikuandmeid või mitte. Kui me töötleme Teie isikuandmeid, on Teil õigus tutvuda töödeldavate isikuandmetega ja teabega nende töötlemise kohta, näiteks isikuandmete töötlemise eesmärgid, isikuandmete kategooriad, isikuandmete saajad jne. Esitame Teile Teie isikuandmete koopia. Teil on õigus saada meilt oma isikuandmed struktureeritud, üldkasutataval ja masinloetaval kujul. Seda õigust ei saa kasutada juhul, kui see võib kahjustada teiste õigusi ja vabadusi.
6.6.     Meil on õigus keelduda esitamast Teie töödeldavaid andmeid, kui on tuvastatud õigusaktides nimetatud asjaolud, mille korral isikuandmeid ei esitata.
6.7.     Õigus nõuda meie säilitatavate Teie isikuandmete parandamist. Teil on õigus nõuda enda isikuandmete parandamist, kui need sisaldavad vigu, ning arvestades andmete töötlemise eesmärke, nõuda enda mittetäielike isikuandmete täiendamist.
6.8.     Õigus paluda Teie isikuandmete kustutamist. See õigus kehtib näiteks juhul, kui: (i) vastavad isikuandmed ei ole enam vajalikud nende kogumise või töötlemise eesmärkide saavutamiseks; (ii) Te võtate oma nõusoleku tagasi ja andmete töötlemiseks ei ole enam ühtki teist õiguslikku alust; (iii) Te ei ole nõus, et isikuandmeid töödeldakse meie või kolmanda poole õigustatud huvides; (iv) isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil; (v) isikuandmeid on töödeldud ebaseaduslikult; (vi) isikuandmed peavad olema kustutatud, järgides meile kehtivate õigusaktide nõudeid. Soovime Teie tähelepanu juhtida asjaolule, et siiski esineb ka juhte, mil Te ei saa seda õigust kasutada. Selliste erandite hulka kuuluvad juhud, mil Teie andmete töötlemine on vajalik: (i) sõna- ja teabevabaduse õiguse kasutamiseks; (ii) meie juriidiliste kohustuste täitmiseks; või (iii) õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks.
6.9.     Õigus piirata Teie andmete töötlemist. See õigus kehtib näiteks juhul, kui: (i) Te vaidlustate oma isikuandmete õigsuse; (ii) Teie andmete töötlemine on ebaseaduslik, kuid Te ei ole nende kustutamisega nõus; (iii) meil ei ole Teie isikuandmeid enam vaja nende töötlemise eesmärkide saavutamiseks, kuid Te vajate neid õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks; või (iv) Te ei ole nõus, et neid töödeldakse vastavalt meie või kolmanda poole huvides, kuni selle vastuväite õigsust kontrollitakse. Nimetatud alustel andmete töötlemise piiramise ajal on meil õigus jätkata Teie isikuandmete säilitamist, kuid me ei jätka töötlemist, välja arvatud: (i) omades Teie nõusolekut; (ii) õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks; (iii) teise füüsilise või juriidilise isiku õiguste kaitsmiseks; või (iv) kui seda õigustavad olulised avalikud huvid.
6.10.     Õigus esitada vastuväiteid Teie andmete töötlemise kohta. Seda õigust saate kasutada ükskõik mis eesmärgil ja põhjustel, mis on seotud konkreetse olukorraga, kuid vaid sellises ulatuses, mil me kasutame andmeid meie või kolmandate isiku õigustatud huvide kaitsmiseks. Sellise vastuväite esitamise korral me enam ei töötle isikuandmeid, välja arvatud siis, kui me suudame tõestada, et andmete töötlemine toimub mõjuvatel õigustatud põhjustel, mis kaaluvad üles Teie huvid, õigused ja vabadused, või õigusnõuete ja (või) meie õigustatud nõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks.
6.11.     Õigus mitte nõustuda, et Teie isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil (sealhulgas ka profileerimine otseturunduse eesmärgil) Sellise vastuväite esitamise korral me ei töötle enam Teie isikuandmeid.
6.12.     Õigus andmeid üle kanda. Selle õiguse saate ellu viia neil juhtudel, kui töötleme Teie isikuandmeid autoriseeritud vahendite (arvuti jne) kaudu ja isikuandmete töötlemise juriidiline alus on:
6.12.1.     Teie nõusolek või
6.12.2.     lepingu täitmine või Teie palutud toimingute tegemine enne lepingu sõlmimist.
6.13.     Õigus võtta tagasi nõusolek töödelda Teie isikuandmeid. Kui Teie isikuandmete meiepoolseks töötlemiseks annab seadusliku aluse Teie nõusolek, on Teil igal ajal õigus oma nõusolek tagasi võtta. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne tagasivõtmist toimunud andmete töötlemise seaduslikkust.
6.14.     Õigus esitada kaebus järelevalveinstitutsioonile Kui leiate, et Teie isikuandmete meiepoolne töötlemine rikub isikuandmete kaitset sätestavaid õigusakte, on Teil seaduslik õigus esitada kaebus Riiklikule Andmekaitse Inspektsioonile aadressil Tatari 39, Tallinn 10134, www.aki.ee. Kõigil juhtudel, võtke enne kaebuse esitamist meiega ühendust, et saaksime üheskoos leida sobiva lahenduse.
7.1.     Nagu enamik veebisaite, kasutame ka meie küpsiseid. Küpsised on väiksemahulised andmefailid, mis salvestatakse Teie arvutisse ja mis aitavad meil pakkuda kiiremat ja turvalisemat veebilehitsemiskogemust. Külastades või kasutades meie veebisaite, teenuseid, rakendusi, tööriistu või vahetades meiega sõnumeid, võime meie ja meie volitatud teenusepakkujad kasutada küpsiseid parema, kiirema ja turvalisema kasutajakogemuse pakkumise ning reklaami eesmärgil.
7.2.     Üldjuhul ei sisalda küpsised kasutaja isiku tuvastamist võimaldavat teavet, kuid meie töödeldavad Teie isikuandmed võivad olla seostatud Teie arvutikasutusega või muu seadme kasutusega, sealhulgas ka veebilehtede külastamisega ja muu küpsistega kogutud ja salvestatava teabega.
7.3.     Kolmandate isikute veebilehed
7.3.1.     Me võime teha koostööd kolmandate isikutega (üldise nimetusega „teenusepakkujad“), kes võivad meie loal lisada veebilehtedele või meie teenuste pakkumise kohtadesse, rakendustesse ja tööriistadesse kolmandate isikute küpsiseid. Need teenusepakkujad aitavad meil pakkuda Teile paremat, kiiremat ja turvalisemat kasutajakogemust.
7.3.2.     Pange tähele, et kolmandate isikute küpsistele kehtivad vastavate kolmandate isikute privaatsuspoliitikad, mille eest ei võta meie endale mis tahes vastutust.
8.1.     Meie veebilehel pakutavad teenused on mõeldud vähemalt 16-aastastele isikutele. Konkreetsetes püsikliendiprogrammides või loosimängudes osalemiseks võidakse seada erinev, kõrgem vanuse alampiir.
8.2.     Kui meil on põhjendatud kahtlusi, et töödeldavad isikuandmed pärinevad selles osas nimetatud vanusest nooremalt isikult, kustutame vastavad andmed andmebaasidest.
9.1.     Me võime antud Privaatsuspoliitikat aeg-ajalt muuta, et see kajastaks õigesti Teie isikuandmete meiepoolset töötlemist.
9.2.     Oluliste muudatuste tegemisel teavitame Teid sellest oma veebilehe kaudu või mõnel muul viisil, näiteks e-posti teel, et Teil oleks võimalik muudatustega tutvuda enne, kui jätkate meie veebilehe kasutamist.
10.1.     Oleme alati huvitatud oma klientide tagasisidest ja oleme valmis vastama tekkinud küsimustele.
10.2.     Kahtlemata pöörduge meie poole, kui:
10.2.1.     Teil on küsimusi või kommentaare, mis on seotud selle Privaatsuspoliitikaga;
10.2.2.     Te soovite, et me lõpetaks Teie isikuandmete kasutamise;
10.2.3.     Te soovite kasutada Privaatsuspoliitikas kirjeldatud õigusi või soovite esitada kaebuse.
10.3.     Kõikides küsimustes võib meie poole  pöörduda kasutades meie veebipoe kontaktivormi või kirjutades info@kaevandamine.ee